جشنواره بتکارت

0

۱۰ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد

بتکارت یک جشنواره هیجان انگیز با جوایز خارق العاده ی نقدی برای کاربران خود در نظر گرفته است.
در جشنواره بتکارت هر هفته یک قرعه کشی بین شرکت کنندگان برگزار می‌شود.

جوایز قرعه کشی جشنواره بتکارت

قرعه کشی هفته اول:
۲۵۰.۰۰۰ تومان (برای ۴۴ نفر)

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان (برای ۴ نفر)

قرعه کشی هفته دوم:
۲۵۰.۰۰۰ تومان (برای ۴۴ نفر)

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان (برای ۴ نفر)

قرعه کشی هفته سوم:
۲۵۰.۰۰۰ تومان (برای ۴۴ نفر)

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان (برای ۴ نفر)
۵۰۰۰ دلار (برای ۱ نفر)

شرایط امتیازگیری در جشنواره بتکارت:

هر ۱۰۰ هزار تومان (100 IRT) واریز: ۱ امتیاز

زمان قرعه کشی های جشنواره:

  • قرعه کشی اول (۲۰ اردیبهشت)
  • قرعه کشی دوم (۳۰ اردیبهشت)
  • قرعه کشی سوم (۱۲ خرداد)

مشاهده صفحه آفر/ بونوس های بتکارت

پاسخ دهید